Kołobrzeska Karta Mieszkańca

17 listopada 2022 Nowości i wydarzenia
CRP Kołobrzeg

Dołączamy do Programu Partnerskiego KKM!

Pani Prezydent Anna Mieczkowska
Finalizacja warunków partnerskich w programie Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca.
Wspaniałe spotkanie z Panią Prezydent Anną Mieczkowską, Henrykowskim Stowarzyszeniem w Siemczynie oraz Socatots Kołobrzeg.
kołobrzeska_karta_mieszkańca

Kołobrzeska Karta Mieszkańca to element polityki promocyjnej i społecznej miasta Kołobrzeg. Celem jest  rozwój, zwiększenie dostępności do komunikacji miejskiej i dóbr kultury.

Uruchomienie Programu przyczyniło się w szczególności do poprawy warunków i jakości życia mieszkańców, oferty sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej. Wdrożenie niniejszego systemu ma realny wpływ na możliwości spędzania wolnego czasu dostępne dla mieszkańców, a także na kształtowanie kultury spędzania czasu wolnego.

Do korzystania z programu Kołobrzeska Karta Mieszkańca uprawniona jest każda osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • jest zameldowana na pobyt stały na terenie Miasta Kołobrzeg;
  • zamieszkuje na terenie Miasta Kołobrzeg i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Kołobrzegu ze wskazaniem Miasta Kołobrzeg jako miejsca swego zamieszkania, bez względu na to, czy osoba ta osiąga dochód.

Wnioski o Kartę można składać w formie elektronicznej oraz w formie papierowej, od 15 czerwca 2019 r. Zachęcamy do ich składania poprzez stronę internetową https://kkm.kolobrzeg.pl lub w Wydziale obsługi mieszkańców Urzędu Miasta Kołobrzeg.

W tym momencie w skład Programu Kołobrzeskiej Karty Miejskiej wchodzi już 105 Partnerów. Wraz z nami do grona Partnerów dołączyli także:

Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie oraz Socatots Kołobrzeg

Obecnie Kołobrzeską Kartę Miejską posiada już:

  • 2194 dzieci i młodzieży w wieku 5-19 lat;
  • 7147 dorosłych w wieku 20-54 lata;
  • 9779 seniorów w wieku powyżej 55 lat.

Posiadacz Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca przy korzystaniu z usług lub zakupu towarów na terenie Kołobrzegu może skorzystać ze specjalnych benefitów przygotowanych przez Partnerów Programu. Skutery Amperi także dołączyły do tego zacnego grona w postaci naszego fantastycznego Regionalnego Przedstawiciela – 8 Dreams.

Relację oraz więcej informacji znajdziecie tu:
https://kkm.kolobrzeg.pl/n-aktualnosci-lista.qbpage?articleId=978070

W ramach współpracy przygotowaliśmy dwie specjalne zniżki dla posiadaczy Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca.

  • 10% zniżki na wypożyczenie skutera
  • 25% zniżki na kaski LS2

Zapraszamy zarówno do wypożyczeń naszych skuterów jak i wypróbowania kasków!

 

 

Polub nas
error
fb-share-icon
[ESC] lub